Urnik
Ponedeljek - Petek: 9:00 - 17:00

Pokličite: 040 295 181
Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina

O Podjetju

Predstavitev podjetja

Podjetje Koda d.o.o. uspešno posluje že od leta 1990. Primarna dejavnost podjetja je podjetniško in poslovno svetovanje. Sedež imamo v Ajdovščini na Goriški cesti 25, v prostorih NKBM.

V podjetju nudimo domačim in tujim strankam pomoč, pri pomembnejših poslovnih odločitvah. Podjetjem svetujemo pri pridobivanju nepovratnih sredstev ter ugodnih virov kreditiranja (krediti z nižjo obrestno mero in garancijami) iz nacionalnih in Evropskih shem ter skladov financiranja. Izdelujemo poslovne, investicijske, sanacijske načrte ter drugo potrebno dokumentacijo za pridobivanje sredstev. Podjetjem nudimo svetovalni inženiring pri investicijskih projektih.

Poleg svetovanja drugim podjetjem in javnim inštitucijam, se ukvarjamo tudi z analizo razvojnih možnosti občin in pridobivanjem sredstev za občinske projekte. Vse dejavnosti s katerimi se ukvarjamo so podrobneje predstavljene tukaj.

Vizija

Podjetje Koda d.o.o. bo do leta 2023 postalo zanesljiv, stabilen in prepoznaven ponudnik svojih storitev na v Slovenji. V prihodnjih letih želimo postati vodilno podjetje v regiji na področju podjetniškega svetovanja in svetovanja občinam ter drugim javnim inštitucijam, tako po strokovnosti in zanesljivosti predvsem pa po kvaliteti opravljenih storitev in ponujenih rešitev. Zavzemali se bomo tudi za nudenje pomoči obetavnim mladim podjetjem za zagon njihovega poslovanja.

Poslanstvo

Podjetje Koda d.o.o. vidi svoje poslanstvo predvsem v:

  •  Kakovostni ponudbi storitev, s cenejšimi, varčnejšimi rešitvami – od prve do zadnje faze.
  •  Individualni obravnavi strank ter zagotavljanju kakovostnega svetovanja  in iskanja zanje najprimernejših rešitev.
  • Optimiziranju tako svojega poslovanja kot tudi poslovanja svojih strank.
  • Odgovornemu ravnanju do zaposlenih z zagotavljanjem prijetnega in sporščenega delovnega okolja. Spodubjanju njihovega učenja in nabiranja novih znanj, s tem pa zagotavljanju vedno boljših storitev za stranke podjetja.

V dolgoletnem poslovanju je podjetje zaključilo veliko uspešnih projektov in si tako pridobilo številne reference do katerih lahko dostopate tukaj.

Bonitetna ocena

V podjetju se lahko pohvalimo, z večletnim doseganjem standardov za mednarodno oceno bonitetne odličnosti.
Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju. Takšna podjetja predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.