Urnik
Ponedeljek - Petek: 9:00 - 17:00

Pokličite: 040 295 181
Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina

Inženiring

Pri nas lahko dobite tudi kompleksno svetovanje in pomoč pri finančnem upravljanju investicij.

Svetujemo in pomagamo vam v celotnem procesu investicije ter tako poglobljeno spoznamo vsebino in pomen prostorskega planiranja, investicijskih programov in CB analiz za rentabilnost naložbe, ter tudi odstopanja med teoretičnimi izhodišči in izvedbo v praksi.

Proces investicije je sestavljen iz poslovne zamisli, programskih nalog, faze izbire lokacije, projektiranje, iskanje najugodnejših virov financiranja, zbiranje ponudb in izvedbe tehničnega pregleda, pa vse do predaje objekta investitorju.

Prav poglobljeno poznavanje vseh vaz investicije prinaša najboljše rešitve in končni rezultat.