Urnik
Ponedeljek - Petek: 9:00 - 17:00

Pokličite: 040 295 181
Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina

Klasifikacija velikosti podjetja

Poznamo dve opredelitvi velikosti podjetji in sicer po ZGD-1 NPB14 (55.člen) ter po Uredbi Komsije (ES)

(1) ZGD-1, deli družbe glede na velikost po naslednjih merilih:

Mikrodružba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

Povprečno število delavcev v poslovnem letu je manjše od deset,
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 evrov in
vrednost aktive ne presega 350.000 evrov.
Mala družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje dve od teh meril:

Povprečno število delavcev v poslovnem letu je manjše od 50,
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 evrov in
vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov.
Srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna družba po prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od teh meril:

Povprečno število delavcev v poslovnem letu je manjše od 250,
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 eurov, in
vrednost aktive ne presega 20.000.000 eurov.
Velika družba je družba, ki ni ne mikro, mala ali srednja družba po prejšnjih odstavkih. V vsakem primeru pa se pod velike družbe uvrščajo še:
Subjekti javnega interesa, borza vrednostih papirjev in družbe, ki so zavezane k pripravi konsolidacijskega poročila.

Določbe iz ZGD in drugih predpisov, ki se nanašajo na majhne družbe se uporabljajo tudi za mikro družbe, razen če je drugače določeno.

Prehod med skupinami:

 

Število delavcev v poslovnem letu manjše od 250 in
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 50.000.000 eurov, in/ali
vrednost aktive ne presega 43.000.000 eurov.
Velika družba je družba, ki ni ne mikro, mala ali srednja družba po prejšnjih odstavkih


Objavljeno: 12. februarja, 2018