Inženiring

procesingDružba se ukvarja tudi s kompleksnim “svetovanjem in finančnim upravljanjem investicij“, tako da obvladamo kompleten proces investiranja od poslovne zamisli, programske naloge, faze izbire lokacije, projektiranja , iskanja najugodnejših virov financiranja, zbiranja ponudb in izvedbe do tehničnega pregleda in predaje objekta investitorju. Tako tudi z izvedbenega  vidika spoznavamo vsebino in pomen prostorskega planiranja ter investicijskega programov in CB analiz za rentabilnost naložbe ter odstopanja med teoretičnimi izhodišči in izvedbo v praksi.