Razvojni programi in planska dokumentacija

 

Pripravljamo tudi strategije prostorskega razvoja, Analize razvojnih možnosti občin, ekonomske dele prostorskih   družbenih planov   in osnutki strategij občin z izračuni potrebnih površin za urbanizacijo. Do sedaj smo analize pripravili za že več kot 60 občin v RS, v Primorski regiji pa skoraj vse razen občin : Bovca, Brd in Pirana.

 Pripravili smo tudi številne druge analize in strategije razvoja. ( Ogledate si jih lahko s klikom na gumb read more.)

Investicijsko, finančno in poslovno svetovanje

Družba se ukvarja tudi s kompleksnim “svetovanjem in finančnim upravljanjem investicij“, tako da obvladamo kompleksen proces investiranja od poslovne zamisli, programske naloge, faze izbire lokacije, projektiranja , iskanja najugodnejših virov financiranja in izvedbe do tehničnega pregleda in predaje objekta investitorju. Tako tudi z izvedbenega  vidika spoznavamo vsebino in pomen prostorskega planiranja ter investicijskega programov in CB analiz za rentabilnost naložbe ter odstopanja med teoretičnimi izhodišči in izvedbo v praksi. (Za ogled  izvedenih projektov kliknite gumb read more)