Financiranja ter sanacija

Viri financiranja

Ena izmed  glavnih dejavnosti podjetja je pridobivanje ugodnih virov financiranja tako za podjetja kot tudi javne inštitucije. Dolgoletne izkušnje na tem področju pa nam omogočajo kakovostno svetovanje in pripravo dokumentacije pri projektih ugodnega financiranja.

V podjetju vam poiščemo razpise, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam, svetujemo glede prijave in vam pripravimo dokumentacijo, potrebno za določen razpis.  Trenutno kar nekaj domačih in Evropskih inštituciji, razpisuje nepovratna sredstva ter nudi subvencijo obrestne mere z garancijo pri kreditih. Pomagamo vam  tudi pri iskanju drugih virov financiranja kot so kapitalski vložki ter finančni leasinigi.

Za prijavo na razpise za nepovratna sredstva je nujna izdelava investicjiske dokumentacije.

Novim in inovativnim podjetjem pa nudimo kapitalsko in strokovno pomoč tudi sami.

 

Sanacija poslovanjabilanca-stanja

Podjetjem, ki so se znašla v težavah poleg iskanja virov financiranja nudimo tudi izdelavo sanacijskega elaborata. Pri izdelavi sanacjiskega elaborata preučimo trenutna sredstva ter poslovanje podjetja. Nato pa glede na njegov potencial, oblikujemo strategijo za racionalizacijo poslovanja ter nov zagon.