Predstavitev podjetja


SmallLogoBWPodjetje Koda d.o.o. uspešno posluje že od leta 1990. Primarna dejavnost podjetja je že od samega začetka podjetniško in poslovno svetovanje. Podjetje se nahaja v Ajdovščini na Goriški cesti 25, v prostorih NKBM. 

V podjetju nudimo domačim in tujim strankam pomoč, pri pomembnejših poslovnih odločitavh. Podjetjem svetujemo pri pridobivaju nepovratnih sredstev ter ugodnih virov kreditiranja (krediti z nižjo obrestno mero in garancijami) iz nacionalnih in Evropskih shem ter skladov financiranja. Izdelujemo poslovne, investicijske, sanacijske načrte ter drugo potrebno dokumentacijo za pridobivanje sredstev. Podjetjem nudimo svetovalni inženiring pri investicijskih projektih.

Podjetje se poleg svetovanja podjetjem in javnim inštitucijam, ukvarja tudi z analizo razvojnih možnosti občin in pridobivanjem sredstev za občinske projekte. Tako z pestrim naborom svojih svetovalnih dejavnosti predstavlja pomemben čeln  v verigi celovite svetovalne podpore podjetjem, javnim ustanovam ter drugim inštitucijam. Vse dejavnosti s katerimi se podjetje ukvarja so podrobneje predstavljene tukaj.

Vizija

Podjetje Koda d.o.o. bo do leta 2017 postalo zanseljiv, stabilen, prepoznaven ponudnik svojih storitev na Primorskem ter v Slovenji. Podjetje želi v prihodnjih letih postati vodilno podjetje v regiji na področju podjetniškega svetovanja, kot tudi na področju svetovanja občinam ter drugim javnim inštitucijam, tako po strokovnosti, zanesljivosti ter kvaliteti opravljenih storitev in ponujenih rešitev. Podjetje bo nudilo tudi pomoč obetavnim mladim podjetjem, pri njihovih začetkih poslovanja.

Poslanstvo

  • Podjetje Koda d.o.o. vidi svoje poslanstvo predvsem v :
  •  Kakovostni ponudbi storitev, z cenejšimi, varčnejšimi rešitvami, od prve do zadnje faze.
  • Individualni obravnava strank in s tem zagotavljanje kakovostnega svetovanja  in iskanja za njih najprimernejših rešitev.
  • Optimiziranju tako svojega kot tudi poslovanja svojih strank.
  • Odgovornemu ravnanju do zaposlenih z zagotavljanjem prijetnega in sporščenega delovnega okolja. Spodubjanju njihovega učenja in nabiranja novih znanj, s tem pa zagotavljanju vedno boljših storitev tudi za stranke podjetja.

 

V dolgoletnem poslovanju je podjetje zaključilo veliko uspešnih projektov in si tako pridobilo številne reference do katerih lahko dostopate tukaj.