Projektna dokumentacija

 V podjetju pripravljamo projektno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo investiciji ter za pridobitev sredstev iz naslova EU ali države. Najpogosteje zahtevane priloge pri prijavah na razpise so naštete v spodnji tabeli. Katere priloge bomo uporabili pogojujeta namen in velikost investicijie. Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije si lahko ogledate tukaj.

PN  šu  PIZ 
DIIP IP CBa