Analize možnosti razvoja občin

V podjetju pripravljamo tudi analize razvojnih možnosti občin in sicer v 2 delih. V prvem delu analiziramo trenutno stanje v občini v drugem pa izpeljemo nadaljno strategijo razvoja. V dokumentu se analizira demografijo, selitve, stanovanjske kapacitete ter gospodarsko stanje v občini in njihove korelacije.

Za uspešn in celovit razvoj občine je nujno poznavanje stanja in trendov v prebivalstveni strukturi, infrastrukturi in gospodarstvu občine. Le z poznavanjem slabosti, prednosti in potencialnih nevarnosti lahko uspešno oblikujemo nadaljno strategijo razvoja ter tako zagotovimo prosperiranje občine.

V podjetju smo tako pripravili strategije že za skoraj vse primorske občine kot tudi za druge Slovenske občine ( Domžale, Kamnik, Logatec, Moravče, itd.,...) Za podroben ogled referenc kliknite tukaj.

občine po stopnji urbanizacije