Investicijsko, finančno in poslovno svetovanje

Družba se ukvarja tudi s kompleksnim “svetovanjem in finančnim upravljanjem investicij“, tako da obvladamo kompleksen proces investiranja od poslovne zamisli, programske naloge, faze izbire lokacije, projektiranja , iskanja najugodnejših virov financiranja in izvedbe do tehničnega pregleda in predaje objekta investitorju. Tako tudi z izvedbenega  vidika spoznavamo vsebino in pomen prostorskega planiranja ter investicijskega programov in CB analiz za rentabilnost naložbe ter odstopanja med teoretičnimi izhodišči in izvedbo v praksi. (Za ogled  izvedenih projektov kliknite gumb read more)

 

 

12. Kompleksno poslovno svetovanje za več kot 30 malih podjetij in kmetij na področju razvoja  turizma na kmetiji.

13. Kompleksno poslovno svetovanje več kot 40 podjetjem za gradnjo trgovsko - prodajnih, gostinskih ali  turističnih objektov. Pomembnejši: Bistro HIT Rožna dolina, Trgovski kompleks Manufaktura, ONA - ON in SADJE v Ajdovščini, Trgovski center LUCIJA v Ajdovščini, Garni hotel v Sežani, Restavracija  Mlinček v Ajdovščini, Mejni prehod Pince pri Lendavi, Grča Hruševica, Sorta Kodreti, Abram Nanos, SLO-CAR, Ajdovščina, TIMO Ajdovščina, ZMAJČEK Ajdovščina , Aeronavtični muzej na Goriškem z varianto v Murski Soboti.

14. Kompleksno svetovanje z inženiringom do pridobitve uporabnega dovoljenja za več kot 50 družbam in samostojnim podjetjem za gradnjo in uvedbo novih proizvodenj in finančno upravljanje investicijskega dela projekta, od tega večji:

-          ZAVAROVALNICA TRIGLAV V POSTOJNI                                         4.000 m2

-          BAJC Florjan, KOVINSKI PREDMETI, AJDOVŠČINA,                       2.000 m2

-          GRAFIKA BIZJAK, AJDOVŠČINA,                                                         400 m2

-          RAČUNALNIŠKA PROIZVODNJA E.CO,                                              500 m2

-          OBRTNA ZADRUGA BURJA, OBRTNA CONA AJDOVŠČINA          3.000 m2

-          ČEBRON HALA BATUJE,                                                                   1.500 m2

-          KERAMIX VOLČJA DRAGA,                                                               4.000 m2

-          AVTOPRALNICA, Vrtojba                                                                     1.000 m2

-          TRGOVSKI CENTER MANUFAKTURA IN ONA ON                          2..500 m2

-          LEKARNA V VIPAVI IN AJDOVŠČINI,                                                     350 m2

-          OBLES, HALA GOJAČE                                                                      1.500 m2

-          KEMIČNA ČISTILNICA, AJDOVŠČINA                                                   200 m2

-          SALON POHIŠTVA NOVA OPREMA VIPAVA                                     3.500 m2

-          PROIZVODNO POSLOVNI PROSTORI TEHIMPEX V VIPAVI           2.500 m2

-          HIPERMERKET FAMA VIPAVA                                                           3.200 m2

-          HIPERMARKET PRESKRBA SEŽANA                                               6.000 m2

-          OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE                                                                 4.300 m2

-          FLUID AJDOVŠČINA                                                                         12.000 m2

-          SLO-CAR AJDOVŠČINA                                                                     3.000 m2

-          FIG AJDOVŠČINA                                                                               3.500 m2

-          MIC Nova Gorica                                                                                  5.600 m2

-          POSLOVNI OBJEKT CRONO V AJDOVŠČINI                                      700 m2

-          PROIZVODNO POSLOVNI PROSTORI SELOGRAFIKA                      860 m2

15. Program vzpodbujanja razvoja malega gospodarstva v občini Ajdovščina v letu 1993

16. Sanacijski programi: Trgovskega podjetja Hubelj Ajdovščina, Tilia v Novem Mestu in Igras v Vipavi.

17. Vodenje konzorcija za odkup Kovinskega podjetja in oblikovanje podjetniškega centra v Ajdovščini.

18. Vodenje konzorcija za odkup bivše kasarne "Pale" in oblikovanje podjetniškega in obrtnega  centra   "Pale" v Ajdovščini.

19. Poslovni načrt ter vodenje in upravljanje investicije Poslovni center Duka, Dunajska c. Ljubljana.

20. Projekt razvoja raziskovalno inovacijske infrastrukture v S.Primorski  regiji.Organiziranje projekta ustanovitve, upravljanja in vodenja GIZ Logatec in Razvojnega centra občin Bovec, Kobarid in Tolmin, Evropske zadruge ter projekta INPRIME, inovacijski preboj Primorske.

24. Poslovni načrti in računalniško podprti sistemi stroškovnega upravljanja podjetja  ( 10 družb).