Razvojni programi in planska dokumentacija

 

Pripravljamo tudi strategije prostorskega razvoja, Analize razvojnih možnosti občin, ekonomske dele prostorskih   družbenih planov   in osnutki strategij občin z izračuni potrebnih površin za urbanizacijo. Do sedaj smo analize pripravili za že več kot 60 občin v RS, v Primorski regiji pa skoraj vse razen občin : Bovca, Brd in Pirana.

 Pripravili smo tudi številne druge analize in strategije razvoja. ( Ogledate si jih lahko s klikom na gumb read more.)

1. Strategije prostorskega razvoja, Analize razvojnih možnosti občin, Ekonomski deli prostorskih družbenih planov   in osnutki strategij občin z izračuni potrebnih površin za urbanizacijo; več kot 60 občin v RS v Primorski regiji vse razen : Bovca, Brd in Pirana, Analiza demografije naselbinska mreža in gospodarstvo Severno , Načrti celostnega urejanja podeželja: občina Nova Gorica, Braniška dolina v občini Komen, Predmeja v občini Ajdovščina in podkrnske vasi v občini Kobarid primorske  regije, Projekta :Transland čezmejni projekt s pokrajino Gorica in Videm v Italiji in »Kraški okraj« širše območje Krasa s Trstom in Obalo

2. Program razvoja Žirov v obč. Škofja Loka,. Organiziranje projekta in vsebinska zasnova turističnega razvoja Črnega Vrha nad Idrijo in Malega Lošinja Hrvaška,

3. Projekt izbire optimalne lokacije industrijske cone Gorenja vas Žiri in Hotič v občini Litija

4. Raziskovalna naloga: razvojne možnosti in naselbinska mreža v občini Tolmin s poudarkom na ohranitev prebivalstva v demografsko ogroženih območjih, demografske in gospodarske posledice zajezitve reke Idrijce- HE Trebuša in HE Učja

5. Ekonomski deli: urbanističnih načrtov Vipava, Štanjel, urbanističnih zasnov Žiri, urbanističnih zasnov mikroregije Selo - Batuje, Obrtno poslovne cone v občini Litija.

6. Izračuni potrebnih površin za urbanizacijo v širšem smislu, delovna mesta, centralne dejavnosti stanovanja, rekreacij za potrebe prostorskih planov več kot 60 občin v RS

7. Turistične razvojne možnosti M. Lošinja

8. Raziskava tržišča  in kupne moči v občinah Ajdovščina, Sežana, Vipava, Hrpelje-Kozina, Logatec za IKEO in Renče-Vogrsko za Famo Vipava

9. Program razvoja demografsko ogroženih območij v občini Nova Gorica,

10. Program celostnega urejanja podeželja in obnova vasi G. Branica (Komen). Program operativne izvedbe načrta razvoja G.Branica. Koordinacija in ekonomski del CRPOV Trnovo ob Soči.

11. Inicialni razvojni načrti za Kožbanski kot in Banjško planoto v UE N.Gorica, ter Vrsno-Krn v občini Kobarid. Izvedbeni programi za Banjško planoto