Investicijsko ekonomska dokumentacija

 


 V podjetju smo si na področju priprave investicijsko poslovne dokumentacije z dolgoletnim poslovanjem nabrali kar precej izkušenj in referenc. (Te si lahko ogledate s klikom na gumb read more.)

Tehnološki parki, inštituti: Tehnološki park Ljubljana, Inkubator Kobarid,  Inštitut za klimatizacijo, gretje in hlajenje v Godoviču, Tehnološki park in inkubator v Ajdovščini, Institut AET v Tolminu, Strategija razvoja Razvojno raziskovalnih centrov Severnoprimorske regije Gospodarska Zbornica  N.Gorica , RC Hidria Spodnja Idrija, R&R center TKK Srpenica , Inštitut za gradbene materiale in IKT tehnologije Primorje Ajdovščina, Inštitut Intra lighting Miren, Inštitut Kolektor v Idriji, Inštitut Metalfleks Tolmin, Inštitut Salonih Anhovo, Inštitut Iskra Šempeter, Razvojno raziskovalni center za biotehnologije in napredno medicino v Ajdovščini, Razvojno raziskovalni center za modificiran škrob v biomedicini Ormož.

Vzgojno izobraževalni objekti: Predinvesticijska zasnova za oddelek univerze v Ajdovščini,  Osnovna šola Šturje v Ajdovščini, Gimnazija Veno Pilon Ajdovščina, Osnovno šolo«Danila Lokarja« v Ajdovščini, Podružnična osnovna pola Goče, Višja šola za strojništvo in mehatroniko Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica.

Zdravstveni domovi in lekarne: Zdravstveni dom in Lekarna v Ajdovščini, ZD Dobrovo v občini Brda, Lekarna v DSO Ajdovščina, Lekarna Vipava.

Vzgojno varstveni zavodi: VVZ “Pavla Rušta” v Vipavi, Varstveno delovni center v N.Gorici

Dom starejših občanov v Ajdovščini, Center starejših občanov v Vipavi, Socialno varstveni zavod Dutovlje

Trgovsko –poslovni centri: Hipermarket “Fama” v Vipavi,Trgovsko-poslovni center “Preskrba” v Sežani, Brezcarinske prodajalne na meji s Hrvaško, Emona Obala Koper. Trgovski center Ajdovščina, Hipermarket Karsika v Sežani, Center Fama v Ajdovščini,

Supermerket Fama v Bukovici, Market Fama v Hrpeljah.

ČN, vodovodi  in kanalizacije: Dornberk-Prvačina, N. Gorica, Lukovec, Brje in Komen v občini Komen, Vipava, Vrhpolje  in Podraga v občini Vipava, Podpeč in Vnanje Gorice v občini Brezovica in Kompleksen sistem čiščenja odpadnih vod za širše območje Ajdovščine v občini Ajdovščina

Poslovni objekti : Poslovna stavba Zavarovalnice Triglav v Postojni,Tehničnih pregledov v Vipavi., Salon pohištva, Nova oprema v Vipavi,Poslovna stavba KSD Ajdovščina, prenova Štanjelskega gradu v občini Komen

Objekti prenove kulturne dediščine : Grad Štanjel, Vinska klet Štanjel, Vhodni stolp Štanjel, Gerlatijeva domačija Kanal ob Soči, Lantierijev dvorec v Vipavi, Knjižnica v Vipavi

Poslovno-proizvodni objekti : Tehimpex v Vipavi, Fluid Ajdovščina, Tonygraf Ajdovščina,

Living Niva Gorica, Brst Vrtovin, Selografika Gojače

Poslovni načrti : Karsika v Sežani, Duka – Medico v Ljubljani, Poslovni center Duka  v Ljubljani,Maxim plesno-športna dvorana v Ajdovščini,

Hoteli, restavracije in igralnice :Predinvesticijska zasnova za igralnico v Kobaridu, Igralnica” Borov gaj” v Tolminu, Hotel v Idriji, restavracija v Tolminu, Kamp Gradiška tura Vipava.

Stanovanja in stanovanjske soseske : Grivče II in Grivče III v  Ajdovščini, Stanovanja v Prvačini, stanovanjsko poslovni objekt v Dornberku SS MONG Nova Gorica, Soseska sončnice v Ajdovščini, Stanovanjski objekt v Šempasu

Obrtne in gospodarsko poslovne cone: Gospodarsko-poslovna cona Okroglica, Občina Nova Gorica, Obrtna cona Kobarid,Obrtna cona Ajdovščina, Gospodarsko poslovna cona Gojače.

Ceste in ostala infrastruktura : Več kot 35 DIIP in IP  v  občinah Ajdovščina, Brda, Komen, Vipava, Kanal ob Soči, Nova Gorica in Kobarid.

Predštudije, predinvesticijske analize in CB analize po navodilih Evropske komisije:

Aeronavtični muzej 500.000 M2, Gospodarsko središče INPRIME 14.000 M2,: ki zajema sklope: izobraževalne sfere (Univerza v N.Gorici in Ajdovščini, VIRS v Novi Gorici in Tolminu, Mrežno podjetniško podporno infrastrukturo v občinah,: N.Gorica, Šempeter, Ajdovščina, Idrija in Tolmin,

Gospodarsko logistične cone:v Ajdovščini, Renčah, Kobaridu in Okroglici, Kanalizacija Komen, Poslovno gospodarska cona Gojače, Kanalizacija in ČN Podpeč, Kanalizacija in ČN Vnanje Gorice, Osnovna šola Ajdovščina

Že vrsto let izdelujemo večino elaboratov za naslednje občine; Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Kobarid, Komen in Vipava.