Storitve


Business-Illustration-strotive     V podjetju Koda d.o.o. smo z leti in izkušnjami razširili naš obseg storitev. Tako nudimo svetovanje podjetjem ter javnim institucijam. Naše glavne dejavnosti so priprava investicijske dokumentacije (poslovni načrti, DIIP, IP, cost-benefit analize), prijava podjetji in javnih instituciji na javne razpise ter svetovanje in vodenje inženringa pri investicijah.

Podjetjem pomagamo tudi z finančnim svetovanjem pri odločitvah za izvedbo investiciji (izračun praga rentabilnosti) ter s sanacijskimi načrti podjetji v težavah. 

Za občine pripravljamo strategije razvoja celotne občine ter posameznih inštituciji v občini.

Poleg teh dejavnosti se ukvarjamo še z vodenjem računovodstva za manjša podjetja. Mladim inovativnim podjetjem nudimo poslovno svetovanje ter začetni kapital.